مجموعه های ورزشی
رزرو سریع
title
استخر مجموعه ورزشی شهدای غواص

همدانهمدان میدان جهاد شهدای غواص

۱۴%
۶۰,۰۰۰
۷۰,۰۰۰
رزرو سریع
title
مجموعه ورزشی شهدای غواص

همدانهمدان میدان جهاد شهدای غواص

۱۲%
۳۵۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
رزرو سریع
title
استخر فرهنگیان

یزدخیابان تیمسار فلاحی، خیابان عدالت، پشت مجتمع فرهنگیان، استخر فرهنگیان

۹%
۵۹,۰۰۰
۶۵,۰۰۰
رزرو سریع
title
استخر عدالت

یزد بلوار دانشجو، جنب اداره فرهنگ و ارشاد

۸%
۶۹,۰۰۰
۷۵,۰۰۰
رزرو سریع
title
استخر کاج

یزدبلوار شهید قندی، بلوار جهاد، میدان کاج

۱%
۷۳,۹۰۰
۷۵,۰۰۰
رزرو سریع
title
استخر مهتاب

یزدمیدان معلم، بوستان استاد مازارچی

۱۸%
۶۵,۰۰۰
۸۰,۰۰۰
رزرو سریع
title
سالن ابرندآباد

یزدشاهدیه، خیابان امام خمینی، جنب کوچه ورزشگاه

۲۰۰,۰۰۰
title
چمن مصنوعی غدیر (آفتاب)

یزدجاده یزد-میبد، پل الغدیر، جنب استخر آفتاب

۲۰%
۲۰۰,۰۰۰
۲۵۰,۰۰۰
رزرو سریع
title
سالن غدیر (آفتاب)

یزدجاده یزد-میبد، پل الغدیر، جنب استخر آفتاب

۲۵۰,۰۰۰
رزرو سریع
title
سالن والیبال ملاصدرا
۳.۸

یزدصفائیه، بلوار شهیدان اشرف، دانشگاه یزد، سالن ورزشی ملاصدرا

۲۰%
۱۲۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰